Categories
Truyen Dai

Nghe Tay Trai – Nguyen Ngoc Ngan


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

“Nghề Tay Trái – Nguyễn Ngọc Ngạn” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Nghề Tay Trái – Nguyễn Ngọc Ngạn
Truyện Tình Cảm Xã Hội của Nguyễn Ngọc Ngạn
Giọng Ðọc: Hồng Ðào & Nguyễn Ngọc Ngạn
Gồm 2 CD

megaupload download link:
NgheTayTrai-NNN_vietlove.com.zip (235 MB)
http://www.megaupload.com/?d=DZW8VEVA

mediafire download links:
NgheTayTrai-NNN_vietlove.com.zip.001 (98 MB)
http://www.mediafire.com/?wy4oadg4yfe

NgheTayTrai-NNN_vietlove.com.zip.002 (98 MB)
http://www.mediafire.com/?mhz422enmzi

NgheTayTrai-NNN_vietlove.com.zip.003 (39 MB)
http://www.mediafire.com/?zkumudzyj4z

Dùng FFSJ (The Fastest File Splitter and Joiner) hay HJSplit
nối ba phần 001. 002 và 003 thành
NgheTayTrai-NNN_vietlove.com.zip

FFSJ có thể tải (download) ở đây :

———— CODE SAMPLE ———-

http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/filesj/

———————————–

Khi bung zip ra sẽ thấy :
Nghe Tay Trai CD1 – Nguyen Ngoc Ngan.mp3
Nghe Tay Trai CD2 – Nguyen Ngoc Ngan.mp3
Nghe Tay Trai – Nguyen Ngoc Ngan.jpg