Categories
Truyen Dai

Tup Leu Cua Bac Tom – Uncle Tom’s Cabin – Vietnamese audio


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Túp Lều Của Bác Tom
Nguyên tác: Uncle Tom’s Cabin
Tác giả: Harriet Beecher Stowe
Người Dịch: Đỗ Đức Hiểu
Người đọc: Ngọc Minh
“Túp lều bác Tôm” kể về cuộc đời thống khổ của một người nô lệ da đen là bác Tôm. Cuộc đời bác là chuỗi ngày đen tối, đầy tủi nhục. Bác phải lìa bỏ vợ con, bị bán từ nơi này sang nơi khác, bị đánh đập tàn nhẫn. Cuối cùng do bảo vệ nhân phẩm của mình, bác bị đánh chết trong đồn điền trồng bông khủng khiếp ở miền Nam nước Mỹ, nơi chôn vùi bao cuộc đời lầm than như cuộc đời bác. Tác phẩm còn kể về Êlida, một người mẹ cực kỳ thương con, một người vợ tha thiết yêu chồng.
Với tác phẩm của mình, nhà văn Stowe đã đóng góp một phần vào công cuộc giải phóng nô lệ ở nước Mỹ; bà đã tố cáo thống thiết chế độ vô nhân đạo ấy, khích lệ những người Mỹ có lương tâm đấu tranh để tiêu diệt nó”

Tổng Cộng 44 chương …
Giọng đọc này là của Ngọc Minh các bạn đã từng nghe rất hấp dẫn trong vai nữ truyện Kiếm Hiệp đó

Tập 1 đến 15 zip file: http://www.mediafire.com/?kk4778ansn7twno
Tập 16 đến 30 zip file: http://www.mediafire.com/?4r7krchjvt0qyq4
Tập 31 đến 45 zip file: http://www.mediafire.com/?49o6o6qb90ra42p

01. Lời Nói Đầu – Đỗ Đức Hiểu – http://www.mediafire.com/?dqena7h38y75igb
02. Chương 1: Bạn đọc làm quen với một người tốt bụng – http://www.mediafire.com/?6x9pdzyaiaqaha8
03. Chương 2: Người mẹ – http://www.mediafire.com/?7h94uw5z56wd78l
04. Chương 3: Người chồng và người cha – http://www.mediafire.com/?iscettuthx9p5sp
05. Chương 4: Một buổi tối trong túp lều của bác Tom – http://www.mediafire.com/?zdqn49m633iqy66
06. Chương 5: Món hàng đổi chủ – http://www.mediafire.com/?9fn0n3v5kz9eex1
07. Chương 6: Cuộc khám phá – http://www.mediafire.com/?1gppnnz8krk8s63
08. Chương 7: Một bà mẹ chiến đấu – http://www.mediafire.com/?1y07i5w8y445guq
09. Chương 8: Êlida chạy trốn – http://www.mediafire.com/?645z529x33cw9h2
10. Chương 9: Một ngài thượng nghị sĩ cũng chỉ là một con người – http://www.mediafire.com/?oagblwd0gnd08bd
11. Chương 10: Bốc hàng mang đi – http://www.mediafire.com/?mrpp1yl64yaq6e1
12. Chương 11: Một món hàng đáng bực mình – http://www.mediafire.com/?u5dr82e16c7lfj9
13. Chương 12: Dẫn chứng chọn lọc trong một nền thương nghiệp hợp pháp – http://www.mediafire.com/?u98p1z6w4utyqh7
14. Chương 13: Đoàn người Quêcơ – http://www.mediafire.com/?bayiw6d3zfit325
15. Chương 14: Cô bé Êvănggiơlin – http://www.mediafire.com/?mv7626218e330c8
16. Chương 15: Ông chủ mới của bác Tom –
17. Chương 16: Những ý kiến riêng của bà XanhCơla –
18. Chương 17: Con người có tự do tự bảo vệ –
19. Chương 18: Kinh nghiệm và ý kiến của cô Ôphêlia –
20. Chương 19: Chương tiếp theo –
21. Chương 20: Tốpxi –
22. Chương 21: Ở bang Kentơki –
23. Chương 22: Cỏ héo, hoa tàn – Thiếu. Bổ túc sau.
24. Chương 23: Hăngrích –
25. Chương 24: Điềm xấu –
26. Chương 25: Cô bé thiên thần –
27. Chương 26: Cái chết –
28. Chương 27: Thế là hết mọi việc trên cuộc đời trần thế –
29. Chương 28: Họp mặt –
30. Chương 29: Không che chở –
31. Chương 30: Kho hàng nô lệ –
32. Chương 31: Trên boong tàu –
33. Chương 32: Những nơi u ám –
34. Chương 33: Cátxi –
35. Chương 34: Cuộc đời chị Cátxi –
36. Chương 35: Cái bùa –
37. Chương 36: Êmilin và Cátxi –
38. Chương 37: Tự do –
39. Chương 38: Thắng lợi –
40. Chương 39: Mưu kế –
41. Chương 40: Tuẫn tiết –
42. Chương 41: Cậu chủ nhỏ – H
43. Chương 42: Câu chuyện thật về những con ma –
44. Chương 43: Kết quả –
45. Chương 44: Người giải phóng –

2 replies on “Tup Leu Cua Bac Tom – Uncle Tom’s Cabin – Vietnamese audio”

Comments are closed.