Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Nhung Bong Hong Dau Ha – Vien Ha 0 tinhkhau doc


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Những Bông Hồng Đầu Hạ – Viên Hạ – tinhkhau đọc.” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Mời các bạn nghe một truyện không dài mà cũng không ngắn lắm, tk chưa đọc hết nên chưa biết có hay lắm không:

Chương 1: http://www.mediafire.com/?i277mpq62pjwzfm
Chương 2: http://www.mediafire.com/?bb1x76j6t27o0nn
Chương 3: http://www.mediafire.com/?mll40z4kf35uydn
Chương 4: http://www.mediafire.com/?ky37o6gvgua36iy

Còn tiếp…
———————————————————————-