Categories
Truyen Ngan

Ben Do Xom Mieu – Nguyen Ngoc Tu

“Bến Đò Xóm Miễu – Nguyễn Ngọc Tư” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Bến Đò Xóm Miễu
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
Người đọc: Kim Phượng

http://www.mediafire.com/?1bvnvyy44d95p6s