Categories
Truyen Ngan

Bo Tat Dua Tho – Huynh Trung Chanh Dieu Thuy doc

Bo Tat Dua Tho – Huynh Trung Chanh Dieu Thuy doc. Bồ Tát Đưa Thơ – Huỳnh Trung Chánh, do Diệu Thủy đọc

http://www.megaupload.com/?d=R0G1Z25U
or

http://www.mediafire.com/?mg5yjirroyt