Categories
Truyen Dai

Ganh Hang Hoa – Khai Hung – Nhat Linh

“Gánh Hàng Hoa – Khái Hưng – Nhất Linh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[COLOR=blue]Truyện dài: Gánh Hàng Hoa –
Tác Giả: Khái Hưng – Nhất Linh
Người đọc: Ngô Hồng [/COLOR]
(truyện này mình cũng có một số của đài Tiếng nước tôi houston đọc nhưng chưa đủ … nghe Ngô Hồng đọc cũng khá hay)

01. Hy Vọng – Khái Hưng và Nhất Linh http://www.mediafire.com/?tqlgvwzgnuj
02. Hạnh Phúc – Khái Hưng và Nhất Linh http://www.mediafire.com/?ixnmjjmohw4
03. Sau Ngày Vui – Ngô Văn Phú http://www.mediafire.com/?zmwznnjn10w
04. Hương và Sắc – Khái Hưng và Nhất Linh http://www.mediafire.com/?ztmzdjk0zwz
05. Sáng và Tối – Khái Hưng và Nhất Linh http://www.mediafire.com/?lh3mrm1zdjm
06. Hy Sinh – Ngô Văn Phú http://www.mediafire.com/?znmmzvylndt
07. Viết Báo – Khái Hưng và Nhất Linh http://www.mediafire.com/?nyowjzynyyo
08. Trong Vườn Bách Thảo – Khái Hưng và Nhất Linh http://www.mediafire.com/?gmkyfnmjd2w
09. Ánh Sáng – Khái Hưng và Nhất Linh http://www.mediafire.com/?amdwdygkwgj
10. Khủng Hoảng – Khái Hưng và Nhất Linh http://www.mediafire.com/?jw1jdayziwt
11. Hai Cảnh Mộng – Khái Hưng và Nhất Linh http://www.mediafire.com/?ontzgzjmzmn
12. Con Đường Cũ – Khái Hưng và Nhất Linh http://www.mediafire.com/?nzynijimwoy
13. Đời Vẫn Vui Vẫn Đẹp – Khái Hưng và Nhất Linh http://www.mediafire.com/?ogwizbnetn5