Categories
Truyen Ngan

Cai So – Tran Cam Tu

Cái Số – Trần Cẩm Tú” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Cái
Tác giả: Trần Cẩm Tú
Người đọc: Nam Phong, Cẩm Thu

http://www.mediafire.com/download.php?oceagz78dlls82y