Categories
Truyen Dai

Hoi Ky Cua Giao Su Tran Van Khe

“Hồi Ký Của Giáo Sư Trần Văn Khê” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Canh mãi không thấy chú Huutinh đưa cái này lên nên xin đích than gởi đến mọi người bộ hồi ký của giáo sư Trần Văn Khê qua giọng đọc Hương Cau:

01 – 19:
http://www.solidfiles.com/d/7aa1a919e7/
20 – 40:
http://www.solidfiles.com/d/57c70b200c/
41 – 63:
http://www.solidfiles.com/d/6b5a1a6be9/
Mời quý vị cùng theo dõi.

———————————————————————-