Categories
Truyen Dai

Thep Den quyen 4 chot


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Thép Đen (quyển 4 “chót”)
Tác giả: Đặng Chí Bình
do Trần Nam diễn đọc (21 tập)

MEGAUPLOAD:

01    http://www.megaupload.com/?d=B9F2UCXH

02    http://www.megaupload.com/?d=URX2G4WG

03    http://www.megaupload.com/?d=FE4B9VXH

04    http://www.megaupload.com/?d=L8Q7UL2W

05    http://www.megaupload.com/?d=OVD0TXY9

Trong cuốn DVD gốc thì có đầy đủ quyển 1-4 và ở dạng “xịn” 128kbps, còn mấy tập này thì YH converted sang 32kbps để bà con dễ dàng tải xuống nghe đỡ và sẵn đó quảng cáo giùm tác giả.

Vì giá trị của bộ Thép Đen và nhất là bộ audio book lại do chính anh Trần Nam diễn đọc, YH đề nghị các bạn (nếu có phương tiện) nên gửi mua sách và DVD gốc từ tác giả, trước là để tủ
Thép Đen (quyển 4 “chót”) – Đặng Chí Bình
sách gia đình có thêm 1 bộ sách quý, hai là để ủng hộ tinh thần tác giả Đặng Chí Bình và anh Trần Nam, đồng thời giúp trang trải chi phí cho việc ấn loát và thực hiện bộ audio book quá tuyệt vời này.

Địa chỉ: Đặng Chí Bình
PO box: 255-571
Dorchester, MA. 02125
USA
e-mail: [email protected]