Categories
Truyen Dai

Vua Bao Dai – Nam Phuong Hoang Hau

“Vua Bảo Đại – Nam Phương Hoàng Hậu” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Vua Bảo Đại – Nam Phương Hoàng Hậu

Đài SBS Úc Châu do nhà báo Hoài Nam đọc

http://k007.kiwi6.com/hotlink/t20w08dogh/NamPhuongHoangHau_SBSHoaiNam.mp3

[/center]
———————————————————————-