Categories
Truyen Ngan

Qua Tang – Nguyen Y Thuan

“Quả Tang – Nguyễn Ý Thuần” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Quả Tang
Tác giả: Nguyễn Ý Thuần
Người đọc: Nam Phong

http://www.mediafire.com/?fyc3t25litfh9r6