Categories
Truyen Ngan

Thuoc Ve Ma – Nguyen Ngoc Tu

Thuộc Về Má – Nguyễn Ngọc Tư” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Tản Văn: Thuộc Về Má
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
Người đọc: Nhã Quỳnh

http://www.mediafire.com/?czye5cba9pqq1v3