Categories
Truyen Ngan

La Xanh Rung Cuoi Ngay – Suong Nguyet Minh

Lá Xanh Rụng Cuối Ngày -Sương Nguyệt Minh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Lá Xanh Rụng Cuối Ngày
Tác giả: Sương Nguyệt Minh
Người đọc: Vân An

http://www.mediafire.com/?iblu296mwl4bsn2