Categories
Truyen Ngan

Chieu Vang

Chiều Vắng
Tác giả Nguyễn Ngọc Tư
Diễn đọc: Diễm Vi

* http://www.megaupload.com/?d=8OUPSVRT
* http://www.mediafire.com/?8hcs3csvnfjk994