Categories
Truyen Ngan

thay Gioi Cu ca La Co Vang – Nguyen Duy An

Thầy Giao Cũ và Lá Cờ Vàng – Nguyễn Duy An” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Thầy Giao Cũ và Lá Cờ Vàng
Tác giả: Nguyễn Duy An
Người đọc: Nam Phong

http://www.mediafire.com/download.php?mypy8lbq311gve6