Categories
Truyen Ngan

Tam Long Cua Bien – Ha Triey va Hoa Phuong


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

“Tấm Lòng Của Biển – Hà Triều & Hoa Phượng” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

[center]
Tấm Lòng Của Biển

Tác giả: Hà Triều & Hoa Phượng

Túy Hồng trong vai: Dì Hai Dzú
Lan Ngọc trong val “Xuân – nguời ở gái ”
HUỳnh Long Giang trong vai “Ông chủ nhà”
Hoàng BáO trong vai “Giáo Oanh”
Hoàng Đạo trong vai “Tấn -con trai ông chủ”
Phuợng Mai trong vai “Cô Hai Thanh”

———————————————————————-