Categories
Truyen Ngan

Nguoi Vo Mu – Khai Hung

“Người Vợ Mù – Khái Hưng” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Nguời Vợ Mù

Tác giả: Khái Hưng
Người đọc: Kim Quyên & Kiều Loan

———————————————————————-