Categories
Truyen Ngan

Nguoi Dan Ba Da Tinh – Vo Dieu Thanh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Người Đàn Bà Đa Tình – Võ Diệu Thanh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Người Đàn Bà Đa Tình
Tác giả: Võ Diệu Thanh
Người đọc: Xuân Khoa và Kim Phượng

Đoạt giải nhất cuộc thi viết Truyện ngắn văn học mạng YuMe 2011. Võ Diệu Thanh đã vượt qua hơn 1 000 tác giả khác trên cả nước gửi tác phẩm về tham dự. Với giải nhất, Võ Diệu Thanh nhận được 15 triệu đồng tiền mặt và một Kindle DX (thiết bị đọc sách điện tử).

http://www.mediafire.com/?i9hi965a5pscsa9