Categories
Truyen Ngan

Duc TGM Nguyen Kim Dien Da Tu Dao The Nao

“Đức TGM Nguyễn Kim Điền đã tử đạo thế nào ?” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Đức Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền đã tử đạo thế nào ?

Tác giả: Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý
Người đọc: Sư Đoàn 5

Chân dung của Cố Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền

http://k007.kiwi6.com/hotlink/0r4d7r8aur/AiGietDucTongGiamMucNguyenKimDien_LMNguyenVanLy_SuDoan5doc.mp3

[/center]
———————————————————————-