Categories
Truyen Ngan

Chu Linh – Vo Thi Dien Dam

Chú Lính – Võ Thị Điềm Đạm” in forum “Nghe Truyện Online”.

Truyện Ma: Chú Lính
Tác giả: Võ Thị Điềm Đạm
Người đọc: Bích Phương

http://www.mediafire.com/?o03spm6zoabjs2m