Categories
Truyen Ngan

Cai Da Man Vo Tinh Nguoi Cua Viet Cong

“Cái Dã Man Vô Tính Người Của Việt Cộng” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Cái Dã Man Vô Tính Người Của Việt Cộng

Tác giả: Hoàng Thế Định
Người đọc: Quốc Khanh

http://k007.kiwi6.com/hotlink/2kdh83ia6o/CaiDaManVoTinhNguoiCuaVietCong_HoangTheDinh_QuoKhanhdoc.mp3

[/center]
———————————————————————-