Categories
Truyen Ngan

Chiec Giuong Tre Bong

Chiếc Giường Tre Bông

Tác gia: Tường Lam
Người đọc: Hoàng Tín (giọng miền Nam)

Người đọc: Nguyên Hà & Yên Ly (giọng miền Bắc)

http://k007.kiwi6.com/hotlink/kgctspkq0z/Chiec_Giuong_Tre_Bong-Tuong_Lam-NguyenHaYenLy.mp3

[/center]
———————————————————————-