Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Tieu su dai phat thanh BBC Luan Don 1952 – 2011

“Tiểu sử đài phát thanh BBC Luân Đôn 1952 – 2011” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[CENTER]

Tiểu sử đài phát thanh BBC Luân Đôn từ năm 1952 – 2011

Giai đoạn 1952 – 1975: http://k002.kiwi6.com/hotlink/6g4ohi8pe7/onlaichuongtrinhcuadaibbcvietnamese_1952_1975.mp3

Giai đoạn 1975 – 1995: http://k002.kiwi6.com/hotlink/q3v8y08ddd/onlaichuongtrinhcuadaibbcvietnamese_1975_1995.mp3

Giai đoạn 1995 – 2011: http://k002.kiwi6.com/hotlink/yfae5zz02v/onlaichuongtrinhcuadaibbcvietnamese_1995_2011.mp3

[/CENTER]
———————————————————————-