Categories
Truyen Ngan

Bui Tin noi ve 16 tan vang thoi Viet Nam Cong Hoa

“Bùi Tín nói về 16 tấn vàng thời Viêt Nam Cộng Hòa” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Bùi Tín nói về 16 tấn vàng từ thời Viêt Nam Cộng Hòa

http://k007.kiwi6.com/hotlink/pwzzblrhun/BuiTinNoiVe16TanVang_BuiTin.mp3

[/center]
———————————————————————-