Categories
Truyen Ngan

Buc Thu Mat Lien Quan Den Ho Chi Minh

“Bức Thư Mật Liên Quan Đến Hồ Chí Minh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Bức Thư Mật Liên Quan Đến Hồ Chí Minh

Tác giả : Vợ Chồng Nguyễn Thị Vàng
Bức thư được lưu giữ tại văn phòng Chủ Tịch Quốc Hội Việt Nam

Người đọc: Huyền Thoại

http://k007.kiwi6.com/hotlink/7g57gn2hmz/BucThuMatLienQuanDenHoChiMinh_HuyenThoaidoc.mp3

[/center]
———————————————————————-