Categories
Truyen Ngan

Gio Dua Bong Say – Pham Thi Ngoc Diep


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

“Gió Đưa Bông Sậy – Phạm Thị Ngọc Điệp” in forum “Nghe Truyện Online”.

Truyện ngắn: Gió Đưa Bông Sậy
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Điệp
Người Đọc: Kim Phượng

http://www.mediafire.com/?h1l787s2s1dyuak

BÔNG CỎ LAU

Em đứng đó giữa muôn ngàn lau sậy
Sóng nhấp nhô, gió thổi bạc mái đầu
Anh có biết chiều nay bông lau nở?
Bông rất dài
mà đời rất ngắn
Sao anh không vội đến tìm nhau?
Em là mây, sao anh không là gió?
Dìu nhau đi cho hết đoạn đường trần
Nhốt buồn đau vào tù ngục chung thân
Gom hạnh phúc vỗ bờ lau trắng muốt
Ngày xa nhau, nợ người câu hẹn ước
Dãu bão bùng–Dẫu bèo dạt hoa trôi
Suốt đời ta không rời nhau nửa bước
Nghĩa phu thê
Nghĩa phụ từ
Bông lau này vẫn nở trắng tinh khôi!

Trầm Ca