Categories
Truyen Dai

Viet Nam Mau Lua Que Huong Toi – Hoanh Linh Do Mau


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

VIỆT NAM MÁU LỬA QUÊ HƯƠNG TÔI – HOÀNH LINH ĐỖ MẬU
** do Alpha Bê diễn đọc (nhiều tập) **

AlphaBê, sau khi thành công với bộ audio book “Ba Chị Em Nhà Họ Tống”, hiện đang bắt đầu diễn đọc tác phẩm “Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi” của cụ Đỗ Mậu.

Với sự đồng ý của AlphaBê, YaHuy mang bộ hồi ký này vào đây chia sẻ cùng nhà vịt. Mời bà con lắng lòng … để thưởng thức tác phẩm lịch sử giá trị này …

Khi copy và mang links sang các diễn đàn bạn, mong các bạn đừng quên ghi thêm source của links từ YaHuy và AlphaBê để tránh việc … đi loanh quanh rồi lại trở về chốn cũ … như những lần trước. Cám ơn nhiều .

LINK MEGAUPLOAD:

00 Lời Mở Đầu: http://www.megaupload.com/?d=81UUUGI0
01 Chương 1: http://www.megaupload.com/?d=H1ZM58G1
02 Chương 2: http://www.megaupload.com/?d=UQCX04TG
03 Chương 3: http://www.megaupload.com/?d=2S6OR8VM
04 Chương 4: http://www.megaupload.com/?d=CD2GGA48
05 Chương 5: http://www.megaupload.com/?d=X8KJA7CL
06 Chương 6: http://www.megaupload.com/?d=T8QAO1Y6 ** dài 3 hrs (4/13/2010)

còn tiếp