Categories
Truyen Ngan

Tet mien tho au

Mời nghe “Tết miền thơ ấu” – NguyễnQuangLập trong Giai Phẩm Thanh Niên Xuân Canh Dần 2010
(truyên hay nhưng kết hơi ngang hay đọc chua hết?)
http://www.mediafire.com/?nikdgvmmnvl