Categories
Truyen Ngan

Cuoi Muon – Khuyet Danh

“Cưới Mướn – Khuyết Danh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Cưới Mướn
Tác giả: Khuyết Danh
Người đọc: Nam Phong, Phượng Dung

http://www.mediafire.com/?w787dnbs4ks1j42