Categories
Truyen Dai

Tinh Su Ho Xuan Huong – Bui Boi Tinh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Tình Sử Hồ Xuân Hương – Bùi Bội Tỉnh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Tình Sử Hồ Xuân Hương[SIZE=7]
[COLOR=green]Tác giả: Bùi Bội Tỉnh
Người đọc: Dương Liễu
(IMAGE: http://images.vinabook.com/product/07/p27160/_fill_280_p27160.jpg)

Cuốn “Tình sử Hồ Xuân Hương” của Bùi Bội Tỉnh đã tạo dựng lại rất có hồn, có duyên về cuộc đời một nữ thi sỹ nổi tiếng của dân tộc – nổi tiếng vì tài thơ và tình duyên lỡ dở, vì thái độ phản kháng và “nổi loạn” trong xã hội phong kiến Việt Nam thế kỷ VIII. Hồ Xuân Hương là một hiện tượng độc đáo nhất và chắc chắn cũng là một nữ sỹ độc đáo nhất trong nền vǎn học cổ điển Việt Nam.
Chương 1: Hái sen http://www.mediafire.com/?qlhl5m6lqrkf8w1
Chương 2: Bạn đồng hương http://www.mediafire.com/?19gqmu6uboyhh5x
Chương 3: Cổ nguyệt đường http://www.mediafire.com/?6kqces0colnjgcl
Chương4: Đi chùa hương http://www.mediafire.com/?k0k0cy1aj84a48m
Chương 5: Giận nhau http://www.mediafire.com/?de5k527mrr8yg7c
Chương 6: Lời thề ước http://www.mediafire.com/?joce3r9gbr97do7
Chương 7: Đợi chờ http://www.mediafire.com/?p3avpwwg0qw4fif
Chương 8: Tổng cóc http://www.mediafire.com/?2d5623wa7vas04w
Chương 9: Chiêu hổ http://www.mediafire.com/?drxn6kzu5tg9atb
Chương 10: Khách thơ http://www.mediafire.com/?bup3jl282jfw7ug
Chương 11: Kén chồng http://www.mediafire.com/?vpym7n84h9vooo8
Chương 12: Sóng nước bạch đằng http://www.mediafire.com/?9plslzcsv7kzcqa
Chương 13: Hội thơ xuân http://www.mediafire.com/?lc2qvxsa3vb8581
Chương 14: Hương xuân bên hồ điệp http://www.mediafire.com/?4yk5y33qn47m755
Chương 15: Giông bão biển đông http://www.mediafire.com/?30t3uddha0bc7da
Chương 16: Cố nhân http://www.mediafire.com/?5qvyaq3b17ntv09
Chương 17 hết: Ông phủ vĩnh tường http://www.mediafire.com/?id3lkdvx7cthsbn