Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Tre Tau – Nguyen Trong Nghia

“Trễ Tàu – Nguyễn Trọng Nghĩa” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Trễ Tàu
Tác giả: Nguyễn Trọng Nghĩa
Người đọc: Châu Tỷ

———————————————————————-