Categories
Truyen Dai

Bon Cai Ngu – Son Nam – Nam Phong – Phuong Dung

“Bốn Cái Ngu – Sơn Nam” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Bốn Cái Ngu
Tác giả: Sơn Nam
Người đọc: Nam Phong, Phượng Dung

http://www.mediafire.com/?71rxcvkc7q40529