Categories
Truyen Ngan

Vinh biet nhac Si Van Giang

“Vĩnh biệt nhạc sĩ Văn Giảng” in forum “Nghe Truyện Online”.

Vĩnh biệt nhạc sĩ Văn Giảng

Đài SBS Úc Châu do Phượng Hoàng phát thanh

Cố nhạc sĩ Văn Giảng

Sinh: 12 tháng 5 năm 1924 , Huế, Việt Nam

Tử: 9 tháng 5 năm 2013, Victoria, Úc

http://media.sbs.com.au/audio/vietnamese_130520_268078.mp3