Categories
Truyen Ngan

Tuong Rang Da Yen – Hong Hoang

“Tưởng Rằng Đã Yên – Hồng Hoang” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện Ngắn

Tưởng Rằng Đã Yên
Tác Giả : Hồng Hoang
Diễn Đọc : Nam Phong & Phượng Dung

Yến Linh mến gởi đến các bạn một truyện ngắn do 2 Anh Chị Nam Phong & Phượng Dung diễn đọc. Mến chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ nhé !
———————————————————————-