Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Tuong Niem Ngay 30/4/1975 – Nhieu Tac Gia


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

“TƯỞNG NIỆM NGÀY 30/4/1975 – Nhiều Tác Giả” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

[center]Những truyện ngắn do Kim Oanh và TV5050 Diễn Đọc.

Rừng Khóc Giửa Mùa Xuân – Phạm Tín An Ninh – Kim Oanh Diễn Đọc

Tập 1: http://www.mediafire.com/listen/u8wx42tfyytrwn4/01-RungKhocGiuaMuaXuan.mp3
Tập 2: http://www.mediafire.com/listen/lu3r4os6dkur3y2/02-RungKhocGiuaMuaXuan.mp3

Anh Hùng Hồ Ngọc Cẩn – Nhóm Làm Báo – TV5050 Diễn Đoc

http://www.mediafire.com/download/0y7ctv0chys0pjf/AnhHungHoNCan-MC.mp3

Cao Điểm 601 – KQ Vĩnh Hiếu – TV5050 Diễn Đọc
Tập 1: http://www.mediafire.com/download/g6ffbhg8sccxl8a/CaoDiem601-+01MC.mp3
Tập 2: http://www.mediafire.com/download/m5621fllmufok2p/CaoDiem601-+02-MC.mp3

Khoảng đầu tháng 4, KO và TV sẻ upload đợt 2 để tưởng niệm tháng Tư đen. Mong bà con thông cảm vì chưa đọc xong.

TV và KO cảm ơn một bạn già đã hổ trợ để hoàn tất những truyện ngắn nầy.[/center]
———————————————————————-