Categories
Truyen Ngan

Troi oi – Duyen Dang Viet Nam – Khuyet Danh

Trời Ơi ! Duyên Dáng Việt Nam

Tác giả : Khuyết Danh
Người đọc: Hoàng Tín

http://k002.kiwi6.com/hotlink/ph927rvjpw/troioiduyendangvietnam_khuyetdanh_hoangtin.mp3