Categories
Truyen Ngan

Tran Chien Khe Sanh – Linh Vu

“Trận Chiến Khe Sanh – Linh Vu” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

http://www.mediafire.com/download/64t2tjf9z3zvy6n/TranChienKheSanh-LinhVu-KinhVinhTeDoc.mp3

Cám ơn Tác Giả : Linh Vũ :rose:
Cám ơn Người diễn đọc : Kinh Vĩnh Tế :rose:
———————————————————————-