Categories
Truyen Dai

Ban Nguoi Linh Ngu Lam – Ba Trung


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Ba Người Lính Ngự Lâm
Les trois mousquetaires
The Three Musketeers
Người đọc: Bá Trung

Giới Thiệu:
Trong những tác phẩm được đọc và được đọc nhiều và rộng rãi nhiều nhất trên thế giới phải kể đến Ba người lính ngự lâm (Les Troismousquetaires) của Alexandre Dumas. Hàng trăm nước đã dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau và in ra hàng triệu bản, truyện còn dịch thành kịch, thành phim và riêng về phim đã có đến gần một trăm kịch bản.

Ở Việt Nam, truyện này đã được dịch cách đây bốn mươi năm: từ đó đến nay chưa được dịch lại ở miền Bắc nước ta, nhưng nhiều người vẫn chưa quên được câu chuyện nổi tiếng ấy và các bạn trẻ cũng được làm quen qua những bộ phim chiến trên màn ảnh vô tuyến truyền hình.

Alexandre Dumas đã trở thành một tác giả quen thuộc trên thế giới đứng hàng đầu về số lượng tác phẩm. Riêng về kịch và tiểu thuyết và truyện, ông viết tới 300 cuốn, chưa kể vô số những bài báo, bút ký và tiểu phẩm v.v… Trong năm 1844 là năm xuất bản Ba người lính ngự lâm, ông đã cho ra mắt bạn đọc mười hai cuốn truyện, ký và luận văn. Tiếc rằng ở nước ta tác phẩm của ông chưa được dịch ra bao nhiêu, và có lẽ nhiều bạn đọc chỉ mới được biết ông qua Ba người lính ngự lâm, Bá tước Môngtơ Crittô và một vài truyện khác.
….

Tất cả 36 tap

01: http://www.mediafire.com/?4ahnkk2j5ssh6cd
02: http://www.mediafire.com/?g3d53uox5mwd2am
03: http://www.mediafire.com/?fz2bi8vwtyspunx
04: http://www.mediafire.com/?kc1aosyloervy27
05: http://www.mediafire.com/?11y13pr32py1605
06: http://www.mediafire.com/?mzeejqcqcbnffid
07: http://www.mediafire.com/?aa2hvuwx3iaiz7c
08: http://www.mediafire.com/?mb062sc34pqo78s
09: http://www.mediafire.com/?4t459fff50tns4p
10: http://www.mediafire.com/?cxi4q1eh7j9n18i
11: http://www.mediafire.com/?wih6lnyoie1nypw
12: http://www.mediafire.com/?hqv5u2keqo5vgx6
13: http://www.mediafire.com/?wtf1c87g6e6eja1
14: http://www.mediafire.com/?59l229n1zn3smhx
15: http://www.mediafire.com/?bc9k93n7odb99jo
16: http://www.mediafire.com/?fh6bcqba9tnrwmf
17: http://www.mediafire.com/?a9l44rngnabamk9
18: http://www.mediafire.com/?hiqvpmmt11z062d
19: http://www.mediafire.com/?asn6g2gstan8b4w
20: http://www.mediafire.com/?zadaztzdcts36ao
21: http://www.mediafire.com/?faom9trarpbgh1m
22: http://www.mediafire.com/?2ciqk8wc8c8k8mm
23: http://www.mediafire.com/?15dwoeb5jd939mp
24: http://www.mediafire.com/?b9oa3wufnv9parp
25: http://www.mediafire.com/?171rjaw54n9ujc6
26: http://www.mediafire.com/?vv55bvnpcjbr0aw
27: http://www.mediafire.com/?m9p2zdg7k12q59q
28: http://www.mediafire.com/?vmqyxd19wr0c9tj
29: http://www.mediafire.com/?njba12jkvhq79sd
30: http://www.mediafire.com/?7os5ec27p70hax9
31: http://www.mediafire.com/?yx39x4jx5s3kg9o
32: http://www.mediafire.com/?3d4pf1e3u5j1l3i
33: http://www.mediafire.com/?3tfamq01jek116p
34: http://www.mediafire.com/?4bju5qdb8kgonmi
35: http://www.mediafire.com/?e2hmdh028b3txhh
36ket: http://www.mediafire.com/?0yeueu2f5uuy2g8

link to folder: http://www.mediafire.com/?0kr38s165p60c