Categories
Truyen Ngan

Tieng Phao Dem Giao Thua – Hoang Ngoc Lien

“Tiếng Pháo Đêm Giao Thừa – Hoàng Ngọc Liên” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Tiếng Pháo Đêm Giao Thừa

Tác giả: Hoàng Ngọc Liên
Người đọc: Thanh Phương

http://k007.kiwi6.com/hotlink/dkbfb5t8o2/TiengPhaoGiaoThua_HoangNgocLien_ThanhPhuong.mp3

[/center]