Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Cau Chuyen Giong song – Herman Hesse

“Câu Chuyện Giòng Sông – Hermann Hesse” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Câu Chuyện Giòng Sông

Tác giả: Hermann Hesse
Dịch giả : Bùi Giáng
Người đọc: Chiếu Thành

http://k007.kiwi6.com/hotlink/8i7lk8jy7v/CauChuyenGiongSong_HermannHesse_BuiGiang_ChieuThanh_4.mp3

[/center]
———————————————————————-