Categories
Truyen Ngan

Tet O Cao Lanh – Phan Thai Yen

“Tết Ở Cao Lãnh – Phan Thái Yên” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Tết Ở Cao Lãnh
Tác giả: Phan Thái Yên
Người đọc: Nam Phong, Phượng Dung

http://www.mediafire.com/?cvnwpal5e97khdb