Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Hoi Ky Thep Den – Dang Chi Binh

“Hồi Ký Thép Đen – Đặng Chí Bình” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Hồi Ký Thép Đen

Tác giả: Đặng Chí Bình
Người đọc: Trần Nam

Vài cuộc phỏng vấn tác giả Đặng Chí Bình

http://k003.kiwi6.com/hotlink/kt94z3v9bq/sbs_quocviet_phongvan_dangchibinh.mp3

[/center]

———————————————————————-