Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Song Nui Tro Mau – Dang Kim Con

Sông Núi Trở Màu – Đặng Kim Côn” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Sông Núi Trở Màu – Đặng Kim Côn

Diễn đọc: Hoàng Tín

Phần 1

http://dl2.musicwebtown.com/ndvy/playlists/285578/3278781.mp3