Categories
Truyen Ngan

Song Hat – Nguyen Thi Lam

Sóng Hát – Nguyễn Thị Lâm” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Sóng Hát

Tác giả: Nguyễn Thị Lâm
Người đọc: Đạt Phi và Vân An

http://www.mediafire.com/download.php?q224swzeax23hkb