Categories
Truyen Ngan

Ong Ca Bi O Xeo Quao – Nguyen Ngoc Tu

“Ông Cà Bi ở Xẻo Quao – Nguyễn Ngọc Tư” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Ông Cà Bi ở Xẻo Quao
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
Người đọc: Đat Phi

http://www.mediafire.com/?7neklhq7aqb4362