Categories
Truyen Ngan

Dong Thanh Tuong Ung – Son Nam – Nam Phong

“Đồng Thanh Tương Ứng – Sơn Nam” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Đồng Thanh Tương Ứng
Tác giả: Sơn Nam
Người đọc: Nam Phong

Mời nghe một câu chuyện rất hay của nhà văn Sơn Nam về những con người của vùng đất Nam bộ xưa..

http://www.mediafire.com/?9482r9d9x7tt07s