Categories
Truyen Ngan

Nhung nguoi linh va bao thuc an trua – Thanh Phuong

Mời nghe truyện đọc mới của Thanh Phương “Những người lính và bao thức ăn trưa” của Nguyên Trần.

http://www.mediafire.com/?zqdfxd1jyum