Categories
Truyen Ngan

Ben Hang So Dua – Loi Tran – Hieu Ky


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

“Bên hàng so đủa” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
BÊN HÀNG SO ĐỦA
Tác giả: Lợi Trân
Giọng đọc: Hiểu Kỳ

Cha già như ngọn đèn trước gió, không biết tắt lịm tự lúc nào và nếu một ngày nào đó Người Cha ấy nằm xuống, thì đứa con muôn đời không nhìn lại được hình ảnh của Người Cha thân yêu, suốt đời tận tuỵ và hy sinh cả cuộc đời mình cho từng đứa con.

http://www.megaupload.com/?d=271UHSNT