Categories
Truyen Ngan

Nhan Dien & Hien Tuong Ma Am – Bac Mu – Nguyen Dinh Khanh

“Nhân Điện & Hiện Tượng Ma Ám – Bác Mù” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Nhân Điện & Hiện Tượng Ma Ám

Tác giả: Bác Mù
Người đọc: Nguyễn Đình Khánh

Luân Xa 6 & 7 là nơi được gọi là “mở ra” và “hiện tượng ma ám ”

http://k007.kiwi6.com/hotlink/teajbi8un9/NhanDienVaHienTuongMaAm-BacMu-NgDKhanh.mp3

[/center]