Categories
Truyen Ngan

Mua Thu Lat Phat – Hoang Nghia

Mưa Thu Lất Phất – Hoàng Nghĩa” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Mưa Thu Lất Phất
Tác giả: Hoàng Nghĩa
Người đọc: Vân An, Đạt Phi

http://www.mediafire.com/?wngkcpwfs20cll3